Kaderopleiding Opleiden

Het leren op de werkplek door de aios neemt een centrale plaats in tijdens de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ongeveer 80% van de totale opleidingstijd werkt de aios in de praktijk. De (stage)opleider heeft hiermee een belangrijke taak en verantwoordelijkheid binnen de opleiding. Een adequaat geschoolde opleider is van groot belang voor de kwaliteit van de opleiding.

 

SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) biedt sinds 2010 een landelijke opleiding voor opleiders aan: de Kaderopleiding Opleiden (KOO).

De KOO wil opleiders in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde een toolkit bieden met strategieën en technieken die helpen om een aios effectief en goed op te leiden. Zo wordt opleiden leuker en krijgen we betere specialisten ouderengeneeskunde.

De KOO is een competentiegerichte opleiding.
Hierdoor:

  • raken opleiders vertrouwd met de specifieke kenmerken en middelen van het aiosonderwijs
  • wordt een opleiding op maat geboden, voor startende en ervaren opleiders

 

Na het met succes voltooien van de KOO wordt de opleider gecertificeerd. Dit betekent een erkenning door de gezamenlijke opleidingsinstituten van de door de opleider verworven competenties en is daarmee ook een waarborg voor de kwaliteit van opleiders. Het competentieprofiel van de opleider (CHVG 2008) vormt de basis voor zowel de opleiding als het certifcaat.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmaleider a.i.

Eveline Muller - e.muller@soon.nl

 

Manager Onderwijs- en congresorganisatie

Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl 

 

Medewerkers Onderwijs- en congresorganisatie

(aanmelding en praktische zaken)

030 227 30 00 - onderwijs@soon.nl