Praktische informatie

Voor wie

Deelname aan de Kaderopleiding Opleiden is mogelijk voor alle (actieve) opleiders en stageopleiders van de ambulante stageperiode.

 

Wanneer

De Kaderopleiding Opleiden bestaat uit 5 modules. Kijk bij cursusagenda voor de volledige planning in 2016 en 2017, of kijk op www.soon.nl

 

Waar

De opleidingsdagen vinden plaats in de Schola Medica:

Schola Medica

Orteliuslaan 750

3528 BB  UTRECHT
T (030) 227 30 00
 

klik hier voor de routebeschrijving naar de Schola Medica.

 

Kosten

De Kaderopleiding Opleiden wordt betaald vanuit de opleidersvergoeding die verpleeghuizen ontvangen vanuit de SBOH. Dit houdt in dat deelname aan de Kaderopleiding Opleiden voor de deelnemers kostenloos is.

 

Aanmelden

Nieuwe opleiders ontvangen van SOON een uitnodiging om zich in te schrijven voor de Startmodule. Voor de overige modules van de Kaderopleiding Opleiden kunt u zich via de website aanmelden: www.soon.nl of via het inschrijfformulier.

Definitieve plaatsing voor de modules vindt plaats op volgorde van binnenkomst onder de volgende voorwaarden:

-   een eventuele voorgaande module moet zijn afgerond met een voldoende;

-   de gegevens van de aios die u gaat begeleiden moeten bekend zijn.

Indien u bij inschrijving voor een module niet aan bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, plaatsen wij u op een voorlopige deelnemerslijst. Zodra aan de voorwaarden wordt voldaan én indien er nog plek is maken wij uw aanmelding definitief.

 

Accreditatie
Startmodule: 8 punten, mits beide dagen zijn gevolgd.
Module A t/m D: 18 punten per module, mits portfolio van de betreffende module als voldoende is beoordeeld en voldaan is aan de aanwezigheidsplicht (6 van de 8 dagdelen).

 

Certificering
Na het met succes voltooien van alle modules ontvangt u een KOO-certificaat.
Dit certificaat houdt in dat de opleidingsinstituten de door u verworven competenties erkennen. Het certificaat waarborgt daarmee ook de kwaliteit van opleiders. Het doel van de opleidingsinstituten is in de toekomst alleen nog samen te werken met gecertificeerde opleiders.

 

Registratie als Kaderarts Opleiden
Specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich bij Verenso registreren als Kaderarts Opleiden.
Na het behalen van het KOO-certificaat wordt u daartoe uitgenodigd door Verenso. Kosten van eerste inschrijving in dit register worden door SOON vergoed. De kosten voor herregistratie(s) zijn voor eigen rekening.

 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
de medewerkers Schola Medica: 030-227 30 00 - onderwijs@soon.nl