Kaderopleiding Opleiden (KOO)

De KOO is een kaderopleiding. Daarmee wil SOON benadrukken dat het niet gaat om een cursus tussendoor, maar om een gedegen opleiding die bijdraagt aan de professionalisering van het beroep specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Kaderartsen hebben aanvullende kennis en expertise op het gebied van opleiden en kunnen hierdoor veel betekenen voor (toekomstige) collega’s en voor het vak. De KOO is de volgende stap in de professionalisering van het beroep specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.

In de eerste plaats levert het volgen van de KOO u als opleider inspiratie op, inzichten en concrete handvatten, die u direct kunt toepassen in de begeleiding van uw aios. Door het volgen van de KOO bent u in staat om de aios centraal te stellen en zo de aios efficiënt en effectief te begeleiden in zijn leerproces, om een stimulerende leer-werkplek voor de aios te creëren en om sturing te geven aan uw eigen leer- en ontwikkelproces als opleider. Zo helpt u de aios een effectieve SO/AVG te worden en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmaleider SOON

Eveline Muller - e.muller@soon.nl

 

Manager Onderwijs- en congresorganisatie

Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl 

 

Medewerkers Onderwijs- en congresorganisatie

(aanmelding en praktische zaken)

030 227 30 00 - onderwijs@soon.nl