Praktische informatie

Voor wie
De keuzemodule is bestemd voor aios in de laatste fase van hun opleiding. De module maakt geen deel uit van het verplichte cursusaanbod. Het is een extra onderwijsaanbod voor aios die zich verder willen verdiepen in beleidsadvisering en medisch leiderschap.


Wanneer
De keuzemodule bestaat uit zes vrijdagen en start september 2018.
Data:
14 september 2018

5 oktober 2018

2 november 2018

30 november 2018

11 januari 2019 
15 februari 2019

 

Waar
De keuzemodule vindt plaats bij Schola Medica in Utrecht.
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
T (030) 227 30 00

 

Eindopdracht
Bij de module hoort een eindopdracht. De eindopdracht wordt in groepsverband uitgevoerd en beoordeeld door de docent. Op de laatste dag van de module worden de uitwerkingen aan de groep gepresenteerd.

 

Certificaat
Bij een positieve beoordeling ontvangen deelnemers een certificaat.

 

Kosten
Aios kunnen kosteloos aan deze keuzemodule deelnemen.
Kosten voor lunches zijn echter niet inbegrepen. Deze zijn voor rekening van de aios.
Parkeerkosten worden niet vergoed.

 

Aanmelden
Aios kunnen zich via het inschrijfformulier (beschikbaar vanaf februari 2018) inschrijven.
Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers.
De aios krijgt vervolgens per mail een uitnodiging.

 

Vragen
Voor vragen over praktische zaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van Schola Medica: 030-227 30 00 - onderwijs@soon.nl