Beleid ongewenste omgangsvormen

Voor de cursussen in Schola Medica geldt het 'Beleid Ongewenste Omgangsvormen'  van Schola Medica.