Visie

Het opleidingscentrum Schola Medica faciliteert landelijk centraal en/of interdisciplinair onderwijs. De inhoudelijke focus ligt op onderwijs op het gebied van spoedzorg en opleiders- en docentprofessionalisering. Het onderwijs wordt in “state of the art” skills labs en onderwijsruimtes gegeven.
Het meeste onderwijs dat wordt verzorgd in Schola Medica is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Huisartsopleiding Nederland, SOON, AVG (allen inhoud) en SBOH (organisatie).

 

Schola Medica is er in de eerste plaats voor aios, opleiders/stafleden van de huisartsopleiding, specialist ouderengeneeskunde opleiding, opleiding tot AVG-arts en in de toekomst mogelijk voor andere opleidingen die worden gefinancierd door de SBOH.

Schola Medica is er daarnaast voor:

 

1. Aios van alle andere medische vervolgopleidingen en andere zorgprofessionals-in-opleiding.
Speerpunten zijn de expertisegebieden spoedzorg en in een latere fase het thema management.
• Op korte termijn betekent dit financiering vanuit budget van de betreffende opleiding.
• Op de lange termijn is het de ambitie om samen met partijen betrokken bij de medische vervolgopleiding landelijk budget te realiseren vanuit financiering medische vervolgopleidingen t.b.v. landelijk onderwijs.

 

2. Beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en scholingsorganisaties behorende bij de SBOH-opleidingen en andere instellingen/organisaties in het medische veld die ten behoeve van het organiseren van onderwijs gebruik willen maken van de faciliteiten van Schola Medica (zaalverhuur en ondersteuning).
Schola Medica kan door die NHG-Kaderopleidingen gebruikt worden die gelieerd zijn aan expertisegebieden van Schola Medica.

 

In Schola Medica kunnen voor de beroepsgroep relevante cursussen, ontwikkeld onder auspiciën van Huisartsopleiding Nederland, SOON, AVG, Stichting PROFclass (managementonderwijs), Stichting DocExtra (o.a. spoedzorgcursussen voor anios, ABCDE-game) of andere inhoudelijke verantwoordelijken, georganiseerd worden.

 

Schola Medica wordt gebruikt door kantoororganisaties van Huisartsopleiding Nederland, SBOH, SOON, opleidersorganisaties zoals LHOV en de werknemersorganisaties LOVAH, VASON en VAAVG.