STARclass® Spoedzorg in de Huisartspraktijk

De landelijke cursus 'Spoedzorg in de Huisartspraktijk' is ontwikkeld door Huisartsopleiding Nederland voor huisartsopleiders en huisartsgroepsbegeleiders.

Tijdens deze intensieve vierdaagse cursus worden opleiders getraind in de spoedeisende zorg volgens de modernste inzichten. Daarmee zijn zij in staat de reguliere zorg op topniveau aan te bieden en de aios het rolmodel aan te bieden zoals Huisartsopleiding Nederland dat graag ziet: scherp en up-to-date. Training met simulatiepatiënten, opnames van spanningsvolle acute situaties en intensieve feedback leiden tot aanleren van nieuwe vaardigheden, waarmee opleider en aios goed geëquipeerd de spoedzorg aankan.

Naast de intensieve training is er ruimte voor reflectie in een gezellige context. Inmiddels hebben honderden opleiders de training gevolgd. De training is voor 24 punten geaccrediteerd en de certificaten gelden als bewijs van actuele reanimatievaardigheid.

 

Coördinatie en contactpersonen 

Manager Schola Medica

Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl

 

Medewerkers Schola Medica
(Aanmelding en praktische zaken)
030 227 30 00 - onderwijs@scholamedica.nl