Kaderopleiding Opleiden (KOO)

Niet alleen is een goed geschoolde opleider belangrijk voor de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SO) of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), ook de regelgeving vereist dat opleiders deelnemen aan didactische training (Kaderbesluit CHVG).
De KOO is een gedegen kaderopleiding.
Daarmee wil SOON benadrukken dat het niet gaat om een cursus tussendoor, maar om een gedegen opleiding die bijdraagt aan de professionalisering van het beroep specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten.
Kaderartsen hebben immers aanvullende kennis en expertise op het gebied van opleiden en kunnen hierdoor veel betekenen voor (toekomstige) collega’s en voor het vak.

 

Het volgen van de KOO levert u als opleider inspiratie op, inzichten en concrete handvatten, die u direct kunt toepassen in de begeleiding van uw aios. Door het volgen van de KOO bent u in staat om de aios centraal te stellen en zo de aios efficiënt en effectief te begeleiden in zijn leerproces, om een stimulerende leer-werkplek voor de aios te creëren en om sturing te geven aan uw eigen leer- en ontwikkelproces als opleider. Zo helpt u de aios een effectieve SO/AVG te worden en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren.

Coördinatie en contactpersonen
Programmaleider SOON
Eveline Muller - e.muller@soon.nl

Manager Onderwijs- en congresorganisatie
Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl

Medewerkers Onderwijs- en congresorganisatie
(aanmelding en praktische zaken)
030 227 30 00 - onderwijs@soon.nl