Opzet Kaderopleiding Opleiden

De KOO bestaat uit een praktijkgedeelte en scholingsdagen. De scholing bestaat uit meerdere dagen met de bedoeling om tussentijds op de werkplek aan de slag te gaan met praktijkopdrachten. Deze opzet vergroot de transfer van theorie (opleidingsdagen) naar praktijk (werkplek).

 

De KOO omvat vijf modules: de Startmodule en vier vervolgmodules.

De modules dienen in volgorde gevolgd te worden.

 

Startmodule (2 aaneengesloten dagen)
in deze module maakt u kennis met de meest elementaire kennis en vaardigheden voor het opleiden van een aios, die u nodig heeft om direct van start te kunnen gaan.

Het vervolg van de KOO bestaat uit vier modules:

 

Module A -  Begeleiden op de leerwerkplek (4 dagen)
In deze module ligt het accent op leerstijlgericht begeleiden, feedback geven en ontvangen, het uitdagen van de aios om leersituaties om te zetten in leerdoelen en vice versa, inzetten van werkvormen daarbij en tot slot het kunnen voeren van een methodisch en effectief leergesprek.

 

Module B - Coachen op competenties (4 dagen)
Deze module gaat over het leren coachen van de aios op de benodigde competenties en het stimuleren tot reflectie en zelfsturing.

 

Module C - De opleider als beoordelaar (4 dagen)
Deze module ondersteunt u in uw rol als beoordelaar. Het helpt u het leerproces van uw aios te volgen en sturen door toetsen en beoordelen, het geeft handvatten voor educatief en selectief beoordelen en bij de begeleiding in een Extra begeleidingstraject (EBT).

 

Module D - Organiseren, samenwerken en professionaliteit (4 dagen)
Deze module richt zich op het werken volgens de regels van opleiden, beïnvloeding van het opleidingsklimaat, hanteren van conflicten, leerzaam maken van het eigen rolgedrag en blijven leren als opleider.

 

Opleidingsduur en geschatte tijdsbesteding
Naast de verplichte aanwezigheid bij de onderwijsdagen van de modules bent u tijd kwijt aan zelfstudie en uitwerking van opdrachten voor het portfolio. De schatting van tijdsbesteding hiervoor is gemiddeld twintig uur per module (A t/m D). Voor de Startmodule is dit gemiddeld vier uur.

De duur van de KOO varieert van twee tot vijf jaar. U bepaalt zelf wanneer u een
module volgt. Uitgegaan wordt van één module (vier opleidingsdagen) per jaar.
Modules worden echter meestal twee maal per jaar aangeboden. Dat betekent dat u de volledige opleiding binnen twee jaar kunt afronden. U rondt de opleiding uiterlijk binnen vijf jaar/opleidingsperiodes af.