Praktische informatie

Voor wie
Deelname aan de KOO is mogelijk voor alle (actieve) opleiders ouderengeneeskunde (inclusief stageopleiders van de ambulante stageperiode) en opleiders AVG.

Wanneer
De KOO-modules worden tweemaal per jaar aangeboden: in het voorjaar en najaar. Kijk bij cursusagenda voor de volledige planning.

 

Aanmelden
(Nieuwe) opleiders ontvangen een uitnodiging om zich in te schrijven voor de Startmodule.
Voor de overige modules van de KOO kunt u zich via deze website aanmelden via het inschrijfformulier.
Deze modules dienen in de aangegeven volgorde te worden gevolgd (dwz. Startmodule, Module A, Module B, Module C en Module D).
Definitieve plaatsing voor de modules vindt plaats op volgorde van binnenkomst onder de volgende voorwaarden:
- een eventuele voorgaande module moet zijn afgerond met een voldoende;
- de gegevens van de aios die u gaat begeleiden moeten bekend zijn.
Indien u bij inschrijving voor een module niet aan bovenstaande voorwaarden kunt voldoen, plaatsen wij u op een voorlopige deelnemerslijst. Zodra aan de voorwaarden wordt voldaan én indien er nog plek is maken wij uw aanmelding definitief.
Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn, dan is SOON gerechtigd om de module te annuleren. In dat geval zal SOON contact met u opnemen en zoeken naar een passende oplossing.

Waar
De opleidingsdagen vinden plaats in de Schola Medica:
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB UTRECHT
T (030) 227 30 00

klik hier voor de routebeschrijving naar de Schola Medica.

Kosten
De KOO wordt betaald vanuit de opleidersvergoeding die de SBOH ontvangt van verpleeghuizen waar aios in opleiding zijn. Dit houdt in dat deelname aan de KOO voor de deelnemers kosteloos is.

Accreditatie
Startmodule: 8 punten, mits beide dagen zijn gevolgd.
Module A t/m D: 18 punten per module, mits portfolio van de betreffende module als voldoende is beoordeeld en voldaan is aan de aanwezigheidsplicht (6 van de 8 dagdelen).

Certificering
Na het met succes voltooien van alle modules ontvangt u een KOO-certificaat.
Dit certificaat houdt in dat de opleidingsinstituten de door u verworven competenties erkennen. Het certificaat waarborgt daarmee ook de kwaliteit van opleiders. Het doel van de opleidingsinstituten is alleen samen te werken met gecertificeerde opleiders.

Registratie als Kaderarts Opleiden
Specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich bij Verenso registreren als Kaderarts Opleiden.
Na het behalen van het KOO-certificaat wordt u daartoe uitgenodigd door Verenso. Kosten van eerste inschrijving in dit register worden door SOON vergoed. De kosten voor herregistratie(s) zijn voor eigen rekening.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers Schola Medica: 030-227 30 00 - onderwijs@soon.nl.