Landelijke onderwijsdagen ouderengeneeskunde

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bestaat uit een basisfase (jaar 1) en een verdiepingsfase (jaar 2 en 3).

 

In de verdiepingsfase van de opleiding tot Specialist ouderengeneeskunde wordt modulair cursorisch onderwijs aangeboden. Sommige modules bestaan geheel uit landelijke dagen en andere uit een combinatie van landelijke dagen en lokale dagen. De lokale dagen vinden plaats op het eigen opleidingsinstituut. De landelijke dagen worden centraal georganiseerd en vinden plaats bij Schola Medica te Utrecht. De aios van GERION, VOSON en LUMC krijgen op deze dagen gezamenlijk onderwijs. Hiermee bieden de landelijke dagen ook de mogelijkheid om aios van andere instituten te ontmoeten.

 

Naast verplichte landelijke dagen is er ook een aantal keuzedagen en een keuzemodule. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor de aios een onderwijsprogramma te volgen dat aansluit bij zijn/haar leerbehoeften.

 

Overzicht van het landelijk cursorisch onderwijs:

Module Ambulante GGZ
Module Palliatieve zorg
Keuzedagen Verdieping Psychogeriatrie en Verdieping Somatiek
Keuzemodule Leiderschap en Organisatie

 

Coördinatie en contactpersonen:

Programmaleider

Corinne de Ruiter

 

Coördinator landelijke dagen
Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl


Medewerkers Onderwijs- en congresorganisatie
(aanmelding keuzedagen/keuzemodule en praktische zaken)
030 – 2823908 - onderwijs@soon.nl