Keuzedagen Verdieping Psychogeriatrie en Verdieping Somatiek

Verdieping staat centraal tijdens de landelijke keuzedagen Psychogeriatrie en Somatiek. Er worden door het jaar heen vijf landelijke keuzedagen georganiseerd met betrekking tot Psychogeriatrie (2 dagen) en Somatiek (3 dagen). Aios zijn verplicht vier van deze vijf keuzedagen te volgen. De keuzedagen staan open voor 2e en 3e jaars aios. De keuzedagen zijn niet gekoppeld aan een specifieke opleidingsperiode.


Keuzedagen Psychogeriatrie

Verwerven van extra deskundigheid op het gebied van probleemgedrag en persoonlijkheidsproblemen en extra deskundigheid op het gebied van specifieke doelgroepen: patiënten met de ziekte van Huntington, patiënten met Korsakov en jonge mensen met dementie.

 

Keuzedagen Somatiek

Medisch inhoudelijke verdieping met betrekking tot de volgende onderwerpen: Infectieziekten, Parkinson en Aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Naast deze drie centrale onderwerpen, zal de aios een keuze kunnen maken uit de volgende onderwerpen: oogheelkunde, gynaecologie, dermatologie, tand/mondzorg, diabetes mellitus, KNO, Niet-responsief waaksyndroom.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmacommissie Verdieping Psychogeriatrie
Petra Borsje, GERION
Frederique Molema, VOSON
Wim van den Dool, LUMC
Floris Booij, vertegenwoordiger aios

 

Programmacommissie Verdieping Somatiek
Eva Rombouts, GERION
Frederique Molema, VOSON
Tamara Wanner, LUMC
Isette du Burck, vertegenwoordiger aios

 

Coördinator
Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl