Praktische informatie

Voor wie

Aios die met hun opleiding gestart zijn na 1 mei 2016 zijn verplicht tijdens hun opleiding aan vier van de vijf keuzedagen deel te nemen. De keuzedagen staan open voor 2e en 3e jaars aios. De keuzedagen zijn niet gekoppeld aan een specifieke opleidingsperiode.

 

Ook aios die met de opleiding gestart zijn vóór 1 mei 2016 kunnen deelnemen aan de Keuzedagen.


Wanneer
De keuzedagen vinden steeds op vrijdag plaats.

Datum Keuzedag Onderwerp

18 mei 2018

17 mei 2019

Verdieping Somatiek

Infectieziekten

Daarnaast keuze uit:
• Oogheelkunde
• Gynaecologie

6 juli 2018

5 juli 2019

Verdieping Psychogeriatrie       Probleemgedrag

28 september 2018

27 september 2019    

Verdieping Somatiek

Parkinson

Daarnaast keuze uit:
• KNO
• Tand/mondzorg

• Langdurige bewustzijnsstoornissen

16 november 2018

22 november 2019

Verdieping Psychogeriatrie Specifieke aandoeningen:
• Jonge mensen met dementie
• Huntington
• Korsakov

25 januari 2019

24 januari 2020

Verdieping Somatiek

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Daarnaast keuze uit:
• Diabetes Mellitus
• Dermatologie

 

Waar
De landelijke dagen vinden plaats bij Schola Medica in Utrecht.
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
T (030) 227 30 00

 

Kosten
De kosten voor de lunch zijn niet inbegrepen. Deze zijn voor rekening van de aios. 
Parkeerkosten worden niet vergoed.

 

Aanmelden
Aios kunnen zich via het inschrijfformulier inschrijven. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van ontvangst van de aanmelding. Vol = vol.

 

Aios die met hun opleiding gestart zijn na 1 mei 2016 zijn verplicht tijdens hun opleiding aan vier van de vijf keuzedagen deel te nemen. De keuzedagen staan open voor 2e en 3e jaars aios. Ook aios die met de opleiding gestart zijn vóór 1 mei 2016 kunnen deelnemen aan de Keuzedagen. Mocht het aantal inschrijvingen het maximaal aantal deelnemers echter overschrijden, dan krijgen aios die het nieuwe curriculum volgen de voorkeur.

 

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, komen aios op een reservelijst te staan. 

 

Na ontvangst van de aanmelding, ontvangt de aios een overzicht van zijn/haar inschrijving. Ongeveer één maand voorafgaand aan de Keuzedag, ontvangt de aios een uitnodiging met nadere informatie.

 

Sluitingsdatum inschrijving
De inschrijving sluit één maand voor de uitvoeringsdatum van de Keuzedag.

 

Vragen
Voor vragen over praktische zaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van Schola Medica: 030-227 30 00 - onderwijs@soon.nl