Keuzemodule Leiderschap en Organisatie

Politiek en maatschappelijk gezien wordt verwacht dat de specialist ouderengeneeskunde naast het bieden van goede medische behandeling ook bijdraagt aan adequate beslissingen over de zorg door hierover mee te praten en gehoord te worden. Deze belangrijke rol wordt benoemd in het beroepsprofiel van de specialist ouderengeneeskunde, het Landelijk Opleidingsplan en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 


In deze keuzemodule leer je hoe je:
• effectiever optreedt als onmisbare samenwerkingspartner voor managers om samen goede kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen
• wezenlijk bijdraagt aan kwaliteitsbewaking van zorg en behandeling
• het vak ouderengeneeskunde verder kunt helpen ontwikkelen
• inspirerend de belangen behartigt als ambassadeur voor ouderen in de maatschappij én voor het vak ouderengeneeskunde


Binnen onderstaande terreinen komen onderwerpen aan bod die voor specialisten ouderengeneeskunde onmisbaar zijn bij beleidsadvisering en profilering:
• Strategie, beheer en financiering
• Leiderschap
• Mens en organisatie
• Beleidsontwikkeling en zorgvernieuwing


De keuzemodule Leiderschap en Organisatie bestaat uit zes landelijke dagen en is bestemd voor aios in de laatste fase van hun opleiding. De module vindt plaats op vrijdag bij Schola Medica.

 

De module wordt afgesloten met een eindopdracht. Bij een positieve beoordeling ontvangt de deelnemer een certificaat.


Coördinatie en contactpersonen

Programmacommissie
Corinne de Ruiter, SOON, programmaleider
Rachel Mak, GERION
Corine Adams en Maggitte Brueren, VOSON
Saskia van Eck, LUMC
Lisette van Dingenen, vertegenwoordiger aios


Coördinator
Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl