Praktische informatie

Voor wie
De keuzemodule is bestemd voor aios in de laatste fase van hun opleiding. De module maakt geen deel uit van het verplichte cursusaanbod. Het is een extra onderwijsaanbod voor aios die zich verder willen verdiepen in beleidsadvisering en medisch leiderschap.

 

De inschrijving staat open voor alle aios. Ook aios die de opleiding gestart zijn vóór 1 mei 2016 kunnen deelnemen aan de Keuzemodule Leiderschap en Organisatie. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanmelding. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. Bij overinschrijving komt de aios op een reservelijst te staan.

 

In principe volgt de aios de gehele module vóór afronding van zijn/haar opleiding. Slechts in uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.


Wanneer
De keuzemodule bestaat uit zes vrijdagen en start september 2018.
Data:
14 september 2018

5 oktober 2018

2 november 2018

30 november 2018

11 januari 2019 
15 februari 2019

 

Waar
De keuzemodule vindt plaats bij Schola Medica in Utrecht.
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
T (030) 227 30 00

 

Eindopdracht
Bij de module hoort een eindopdracht. De eindopdracht wordt in groepsverband uitgevoerd en beoordeeld door de docent. Op de laatste dag van de module worden de uitwerkingen aan de groep gepresenteerd.

 

Tijdsinvestering
Naast het bijwonen van de zes cursusdagen, vraagt elke cursusdag ongeveer 2 uur voorbereidingstijd. De eindopdracht vraagt een tijdsinvestering van 6 tot 8 uur per persoon (er wordt in groepjes aan de eindopdracht gewerkt).

 

Certificaat
Bij een positieve beoordeling ontvangen deelnemers een certificaat.

 

Kosten
Aios kunnen kosteloos aan deze keuzemodule deelnemen.
Kosten voor lunches zijn echter niet inbegrepen. Deze zijn voor rekening van de aios.
Parkeerkosten worden niet vergoed.

 

Aanmelden
De inschrijving voor de keuzemodule is gesloten. Vanaf september 2018 is het mogelijk om in te schrijven voor de keuzemodule die start in het voorjaar van 2019. Er is plaats voor 24 deelnemers. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers, komt men op een reservelijst.

 

Vragen

Voor vragen over praktische zaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van Schola Medica: 030-227 30 00 - onderwijs@soon.nl