Module Ambulante GGZ

De module Ambulante GGZ is een verplichte module uit de verdiepingsfase, behorend bij de ambulante stage, waarin de zorg voor psychogeriatrische en/of gerontopsychiatrische ambulante patiënten en hun naasten centraal staat. Deze zorg bestaat uit (vroeg)diagnostiek, (proces)begeleiding en behandeling.

 

De module Ambulante GGZ heeft een duur van 7 dagen (2 landelijke dagen en 5 lokale onderwijsdagen) en een doorlooptijd van 6 maanden. De module wordt twee keer per jaar gegeven en start in september en maart. De landelijke dagen vinden plaats in oktober en december, resp. april en juni. De landelijke dagen worden gehouden bij Schola Medica. De lokale dagen vinden op het eigen opleidingsinstituut plaats.

 

Onderwerpen van de landelijke dagen:

contextuele benadering
- juridisch ethisch kader; wilsbekwaamheid en autonomie
suïcidaliteit
verslaving
farmacotherapie
persoonlijkheidsstoornissen en complex gedrag

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmacommissie
Irene de Jong, GERION
Geert van der Velden, VOSON
Yvonne Martens, LUMC
 

Coördinator
Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl