STARtclass® Ouderengeneeskunde I

De STARtclass Ouderengeneeskunde I is een driedaagse cursus, die bedoeld is om eerstejaars aios te bekwamen in de adequate opvang en afhandeling van verpleeghuispatiënten met (sub)acute klachten. De cursus wordt gegeven ongeveer 6 weken nadat de aios is begonnen aan zijn/haar opleiding in het verpleeghuis. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: ABC-benadering, ademwegproblemen, bewustzijnsstoornissen, hechten, rook- en brandletsels, vaardigheden, basiscursus ECG en bewustzijnsstoornissen. U ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmaleider

Anita Wandel - a.wandel@scholamedica.nl 

 

Manager Schola Medica

Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl

 

Medewerkers Schola Medica

(aanmelding en praktische zaken)

030 227 30 00 - onderwijs@scholamedica.nl