Spoedzorg

Schola Medica biedt cursussen spoedzorg aan onder de naam STARtclass of STARclass.

 

Hoofddoel van de STARtclass in het eerste opleidingsjaar is de aios huisartsgeneeskunde op te leiden voor het verrichten van spoedzorg in de dagpraktijk en tijdens de diensten op de huisartsenpost (HAP). De aios huisartsgeneeskunde in het tweede opleidingsjaar en de anios volgen een STARtclass waarbij zij opgeleid worden tot een voldoende startniveau voor het werken op de spoedeisende hulpafdeling (SEH). De aios specialist ouderengeneeskunde wordt voorbereid op de ziekenhuisstage met specifieke aandacht voor de mogelijkheden van de tweedelijns zorginstelling en de benadering van een spoedeisende patiënt.

In de diverse STAR(t)classen wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen. Met name is er veel tijd ingebouwd voor praktisch onderwijs in groepen van zes cursisten met een simulatiepatiënt. De gekwalificeerde docenten hebben onderwijservaring in verschillende landelijke cursussen.

In navolging van de succesvolle STARtclassen voor aios huisartsgeneeskunde en anios organiseren we ook een vierdaagse cursus voor huisartsopleiders en huisartsgroepsbegeleiders. Qua inhoud richt deze STARclass zich op hetgeen kan voorkomen in de huisartspraktijk overdag en tijdens diensten op de HAP.

De spoedeisende omstandigheden worden zo realistisch mogelijk nagebootst. Het programma is opgebouwd rond de ABCDE-benadering.