Praktische informatie

Voor wie

STARtclass ouderengeneeskunde II is een verplichte, landelijke cursus voor aios ouderengeneeskunde in het tweede opleidingsjaar, ter voorbereiding op de ziekenhuisstage. Aios die hiervoor een vrijstelling hebben, kunnen de STARtclass niet volgen.

 

Wanneer

Elk half jaar is er een STARtclass ouderengeneeskunde II in februari en augustus.
De eerstvolgende STARtclass begint op 27 augustus 2018.
De STARtclass duurt 5 dagen.

 

Waar

STARtclass wordt gegeven in Schola Medica in Utrecht.
Schola Medica
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
T (030) 227 30 00

 

Kosten

Deelname aan STARtclass is voor de aios zonder kosten. 
Reiskosten worden vergoed (€ 0,16 per km ).

 

Aanmelden

Het opleidingsinstituut meldt de aios twee maanden voor aanvang van de STARtclass aan bij medewerkers Schola Medica. De aios krijgt vervolgens per mail een uitnodiging en antwoordformulier toegestuurd.

 

Overnachten

Voor hotelaccommodatie kan worden gezorgd. Wensen kunnen worden aangeven op het inschrijfformulier.

 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers Schola Medica:

030-227 30 00 - onderwijs@scholamedica.nl