STARclass® acute ouderengeneeskunde

De STARclass acute ouderengeneeskunde wordt tweemaal per jaar georganiseerd voor opleiders en specialisten ouderengeneeskunde. In deze vierdaagse cursus leert u omgaan met acute ouderengeneeskunde in het verpleeghuis volgens de meest recente richtlijnen in de acute geneeskunde.


De STARclass maakt gebruik van de ABCDE systematiek: een op evidence gebaseerde, internationaal gehanteerde methodiek om in acute situaties de morbiditeit en mortaliteit te verlagen.

Het onderwijs tijdens de STARclass is praktijkgericht en bedoeld om vaardigheden aan te leren. Het vindt plaats in kleine groepjes onder leiding van deskundige docenten en met gebruik van simulatiepatiënten.

 

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: ABCDE-systematiek, ademhalingsproblemen, patiënt in shock, bewustzijnsstoornissen, Skillslab, acute buikklachten, oefenscenario's met simulatiepatiënten, reanimatie basiscursus ECG en acute buik. U ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmaleider

Maike Ouwerkerk - onderwijs@scholamedica.nl 

 

Manager Schola Medica

Neelie Hellinga - n.hellinga@scholamedica.nl 

 

Medewerkers Schola Medica

(aanmelding en praktische zaken)

030 227 30 00 - onderwijs@scholamedica.nl