STARt-up class (anios)

 STARt-up class, voorbereidende cursus acute geneeskunde voor ANIOS op de SEH 

Een goed voorbereide anios op de SEH is een belangrijke basis voor patiëntveiligheid en kwaliteit van de medische spoedzorg. Na inventarisatie van de opleidingsbehoefte bij meerdere SEH's, is door specialisten in de spoedeisende geneeskunde een nieuwe cursus ontwikkeld: de STARt-up class.
De STARt-up class biedt ANIOS een gedegen voorbereiding en geeft hen een goede start bij het werken op de SEH. Het programma is afgestemd op de vereiste competenties voor een arts op de SEH, zoals vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Het richt zich op de opvang, resuscitatie en stabilisatie van acute patiënten, zowel op basis van trauma of acute ziekte. Uitgangspunt daarbij is de ABCDE-systematiek.

 

Onderwijsvorm en begeleiding  

De cursus vindt plaats in Schola Medica te Utrecht. In de skillslabs wordt praktisch onderwijs gegeven met behulp van fantomen of met inzet van speciaal getrainde simulatiepatiënten. Het scenario-onderwijs wordt ingeleid en nabesproken in korte interactieve presentaties. De groepen bestaan uit maximaal 6 cursisten. Het onderwijs wordt gegeven door medisch specialisten of SEH-artsen. Al deze docenten zijn GIC (Generic Instructor Course) gekwalificeerd en hebben veelal onderwijservaring in verschillende landelijke of internationale cursussen.

 

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een dag waarop theoretische kennis wordt getoetst. Daarnaast laat de cursist tijdens de scenariotoets het ‘primary assessment’ zien van een ernstig zieke of gewonde patiënt middels de ABCDE-systematiek. De cursist laat zien dat hij/zij kan prioriteren met betrekking tot de noodzakelijke diagnostiek en therapie bij deze patiënten. Onze docenten zijn getraind in het afnemen en beoordelen van deze praktijktoetsen. De scenariotoets en de theorietoets zijn bepalend of een cursist aan de eindtermen voldoet en het certificaat ontvangt.

 

Onderwijsinhoud

  

Voorbereiding

(± 4 uur)  

ABCDE game en e-learning ABCDE (incl. pre-toets) 
E-learning X-thorax
E-learning ECG
Cursusprogramma        Inleiding ABCDE-systematiek in het ziekenhuis
BLS/ALS/Reanimatie in de ziekenhuissituatie*
Training basisvaardigheden ABCDE

Ademhalingsproblemen

Patiënt in shock
Pijn op de borst
Bewustzijnsstoornissen
Ernstig acuut zieke patiënt

* Certificering Schola Medica conform NRR richtlijnen

 

Kosten

€ 1.595,- inclusief lunch, exclusief overnachtingen en diners
€ 1.995,- inclusief lunch, 3 overnachtingen en diners

 

Vul het onderstaande formulier in om u in te schrijven.

 

Inschrijfformulier STARt-up class (anios)
 1. Ik meld mij aan voor de STARt-up class (anios) van:
 2. *
  Ongeldige invoer
 3. Persoonlijke gegevens:
 4. Ongeldige invoer
 5. Voornaam*
  Ongeldige invoer
 6. Voorletters*
  Ongeldige invoer
 7. Tussenvoegsels
  Ongeldige invoer
 8. Achternaam*
  Ongeldige invoer
 9. Geboortedatum*
  Ongeldige invoer
 10. Werkzaam in ziekenhuis
  Ongeldige invoer
 11. Correspondentiegegevens:
 12. Adres*
  Ongeldige invoer
 13. Postcode*
  Ongeldige invoer
 14. Woonplaats*
  Ongeldige invoer
 15. Telefoonnummer*
  Ongeldige invoer
 16. E-mail*
  Ongeldige invoer
 17. Keuze hotelovernachtingen en diners:
 18. *
  Ongeldige invoer
 19. Dieetwensen
  Ongeldige invoer
 20. Dieet wensen worden gedeeld met het restaurant en het hotel, zodat zij hier rekening mee kunnen houden
 21. Opmerkingen
  Ongeldige invoer