Stichting DocExtra

Onderwijscentrum Schola Medica organiseert en voert de cursussen uit die onder verantwoordelijkheid van Stichting DocExtra worden gegeven voor artsen. Op de cursussen zijn de Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling van DocExtra van toepassing.

Voor contact met de Stichting DocExtra kunt u een email sturen aan info@docextra.nl . U ontvangt uiterlijk binnen 3 werkdagen een reactie.

 

 

 

 

CRKBO Instelling