Praktische informatie

Voor wie

Deze STARtclass is een verplichte, landelijke zesdaagse cursus voor aios huisartsgeneeskunde in het tweede opleidingsjaar, ter voorbereiding op de klinische stage. Aios die hiervoor een vrijstelling hebben, kunnen de STARtclass niet volgen.

 

Wanneer

In 2018 wordt de STARtclass voor aios huisartsgeneeskunde tweede jaars zes keer aangeboden.
De eerstvolgende STARtclass Huisartsgeneeskunde II is van 3 t/m 10 december 2018.

 

Waar

STARtclass wordt gegeven in Schola Medica in Utrecht.

Schola Medica

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht
T  030 227 30 00
onderwijs@scholamedica.nl

Klik hier voor de routebeschrijving naar Schola Medica.

 

Kosten

De deelname aan STARtclass is voor de aios zonder kosten.
Reiskosten worden vergoed. (€ 0,16 per km). Dit wordt automatisch verrekend.

 

Aanmelden

Het opleidingsinstituut meldt de aios twee maanden voor aanvang van de STARtclass aan bij de medewerkers van Schola Medica. De aios krijgen vervolgens per mail een uitnodiging en inschrijfformulier toegestuurd.

 

Overnachten

Voor hotelaccomodatie kan worden gezorgd. Wensen kunnen worden aangegeven op het inschrijfformulier.

 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van Schola Medica:

030-227 30 00 - onderwijs@scholamedica.nl