Leveringsvoorwaarden Cursus op Maat

April 2023

Art. 1 Toepasselijkheid

Onderliggende leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod c.q. offerte van Schola Medica aan opdrachtgever. De offerte is 30 dagen geldig.

Art. 2 Voorwaarden Schola Medica

Schola Medica spant zich in de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren en draagt zorg voor alle noodzakelijke faciliteiten, zoals lesmaterialen, hulpmiddelen, ruimtes, computers en andere zaken om het onderwijs goed en op moderne wijze uit te voeren.

Art. 3 Inschrijven, annuleren en restitutie

Het is Schola Medica toegestaan de inhoud/locatie en het tijdstip van de cursus tot 14 dagen voor aanvang te wijzigen. Alle tarieven en bepalingen gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

De Stichting Schola Medica is een non profit-organisatie die haar opleidingen tegen kostprijs levert. Daarom zijn wij genoodzaakt in voorkomende gevallen onderstaande kosten in rekening te brengen. Bij annulering of verplaatsing door opdrachtgever gelden de volgende kosten en termijnen.

  • Bij planningswijzigingen of annulering door opdrachtgever, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • De opdrachtgever zorgt voor voldoende cursisten zoals afgesproken in de geaccordeerde offerte. Indien er binnen 8 weken vóór aanvang onvoldoende cursisten zijn, wordt de cursus geannuleerd. Hier worden kosten voor in rekening gebracht.
  • Bij annulering van een cursus binnen 8 weken voor de start daarvan is 50% van de geaccordeerde prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken is dit 100%.

In alle gevallen gaat het om de door Schola Medica reeds gemaakte kosten en, indien Schola Medica ter uitvoering van de overeenkomst met derden verplichtingen is aangegaan, de voor Schola Medica niet terug te vorderen kosten bij de derde.

Het aanleveren van de deelnemerslijst door opdrachtgever voor de cursusinschrijving geschiedt uiterlijk 8 weken voor de aanvangsdatum van het onderwijs en wordt per mail verstrekt aan het onderwijsbureau.

Art. 4 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Schola Medica gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens conform de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opdrachtgever en cursist gaat vertrouwelijk en integer om met persoonsgegevens en leggen gedurende het onderwijs geen beeld- en/of videomateriaal vast. Het is expliciet niet toegestaan om tijdens de cursus foto’s en/of video’s te maken van het onderwijs(materiaal) of de docenten en/of simulatiepatiënten.

Foto’s en/of filmopnames die door de cursusorganisatie worden gemaakt zijn alleen voor intern gebruik (met name ten behoeve van docent- en simulatiepatiënt-professionalisering). Bij externe verspreiding wordt toestemming gevraagd.

Art. 5 Betaling

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW wanneer opdrachtgever vanuit een organisatie of beroep in relatie treedt met Schola Medica.

Na accordering van de offerte ontvangt de opdrachtgever een factuur die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.

Verplaatsing van de cursusdatum door opdrachtgever heeft geen invloed op het tijdig voldoen van de oorspronkelijke betaling binnen de eerst gestelde termijn.

Art. 6 Overmacht

Schola Medica is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht vallen ook alle overheid beperkende maatregelen in het kader van Covid-19, alsmede annuleringen van cursisten individueel en/of opdrachtgever in dat kader.

In een dergelijk geval verplaatsen wij de cursus – in overleg - naar een ander tijdstip. Wil of kan opdrachtgever dit niet accepteren dan worden kosten in rekening gebracht. Het gaat om de door Schola Medica reeds gemaakte kosten en, indien Schola Medica ter uitvoering van de overeenkomst met derden verplichtingen is aangegaan, de voor Schola Medica niet terug te vorderen kosten bij de derde.

Art. 7 Prijzen

Schola Medica heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van de cursus de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden.

Art. 8 Klachten

Voor klachten en geschillen m.b.t. onze diensten geldt de klachtenregeling van Schola Medica.

Art. 9 Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectueel eigendomsrecht is van toepassing op alle (les)materialen van Schola Medica. Het openbaar maken en verveelvoudigen hiervan is niet toegestaan en het exclusieve recht van Schola Medica.

Bij openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Schola Medica kan Schola Medica overgaan tot het vorderen van een schadevergoeding.

Art. 10 Wijzigingen in deze voorwaarden en overige bepalingen

Schola Medica behoudt zich het recht voor deze Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook in reeds overeengekomen Leveringsvoorwaarden, maar enkel als deze 3 maanden na de wijzigingsdatum plaatsheeft.

Opdrachtgever geeft relevante wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan Schola Medica, zoals facturatiegegevens, namen en adresgegevens etc.

Leveringsvoorwaarden_Cursus_op_Maat_april_2023.pdf

We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en te kunnen verbeteren.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring. Kijk voor meer informatie in onze Privacy- en Cookieverklaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies kunnen we (geanonimiseerde) gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.